Krav Maga News

news_ikmfZelfverdediging is geen vechtsport

 

Zelfverdediging in Weert – Krav Maga volgens IKMF.

Krav Maga is in een extreem gewelddadige omgeving ontstaan en ontwikkeld zich steeds verder op basis van recentelijke gebeurtenissen. Hier door is het de enige vorm van zelfverdediging die op de huidige vorm van samenleving inspeelt.

Het begrip krav maga kan makkelijk uit het Hebreeuws vertaalt worden als contact gevecht en is het officiële zelfverdedigingssysteem van de IDF, de Israeli Defense Force.

De grondlegger, Imi Lichtenfeld, heeft het ontwikkeld om de leden van de Joodse gemeenschap in Bratislava te trainen om zich te verzetten tegen de bezetting door de Duitsers in aanloop naar WO II. Dat moest toen met name snel, simpel en effectief zijn. In het begin waren het alleen losse technieken, later is het tot een geïntegreerd systeem gemaakt.

Krav Maga staat wereldwijd bekend als het meest realistische zelfverdedigingssysteem dat er is. Dit blijkt uit het feit dat het in meer dan 60 landen het officiële systeem voor justitie en defensie is.

Voor Imi was de belangrijkste reden om Krav Maga te ontwikkelen, dat iedereen, man of vrouw, jong of oud, in staat was om zich te verdedigen wanneer dat noodzakelijk was. Zijn motto was: ‚So that one may walk in peace‘. De technieken zijn gebaseerd op en (door-)ontwikkeld vanuit dat principe. Dat betekent bijvoorbeeld, dat je in zelfverdediging niet moet worden ‚gehinderd‘ door regels. Dit is dan ook direct het grootste verschil tussen een (vecht-) sport en een zelfverdedigingssysteem. Wanneer je traint op regels, train je op beperking. Krav Maga is ontwikkeld voor op straat. Er is geen scheidsrechter die ingrijpt en er zijn geen regels die zeggen ‚dat mag niet, dat is gevaarlijk‘. De enige regels waar we hoe dan ook, aan gebonden zijn, zijn uiteraard de regels van de wet en de bijbehorende proportionaliteit.

Krav Maga is hierdoor dan ook geen ‚mooi‘ systeem. We kennen geen sierlijke bewegingen, geen aparte stijlvormen, geen overbodige bewegingen. Het is een no-nonsense systeem waarbij alleen de effectiviteit telt. De technieken borduren voort op natuurlijke reacties en reflexen. Dit maakt dat je er in (relatief) korte tijd goed in kunt worden. Het is een heel compleet systeem en we leren je technieken aan voor (verbale en fysieke) de-escalatie (oplopend in intensiteit, afhankelijk van de mate van agressie waarmee je geconfronteerd wordt) en voor wanneer het nodig is tegen messen, stokken, vuurwapens en meerdere aanvallers. Doordat het een jong systeem is (de meeste vechtsporten dateren van erg lang geleden), zijn de technieken ontwikkeld om om te gaan met de hedendaagse agressie en de ‚escalatieladder‘ van de huidige maatschappij.

Wij proberen lessen te geven gebaseerd op de praktijk om zo realistische zelfverdediging voor mannen en vrouwen op hoog niveau te kunnen garanderen. Hierbij maken we gebruik van verschillende locatie`s (binnen & buiten), realistische scenario`s om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van harde muziek, lawaai, mist en schemer om de realiteit te benaderen. Verder wordt er gebruik gemaakt van stressdrils om extreme situaties te kunnen simuleren en zo de reacties van onze studenten te kunnen toetsen.

In het bijzonder word er aandacht besteed aan het inschatten van gevaar en de juiste reactie hierop onder stress, echter hoort plezier ook bij de training en zal hier altijd onderdeel van zijn.


»meer nieuws mbt de krav maga institute